Markus Heilig – ny ledamot. Foto: NIH Media

Markus Heilig, professor och specialist i psykiatri, kliniskt verksam vid psykiatriska kliniken, Linköpings universitetssjukhus, har utsetts till ny ledamot i Läkemedelsverkets Vetenskapliga råd för humanläkemedel. Markus Heilig är även centrumchef for Social och Affektiv Neurovetenskap vid Linköpings universitet.