Johan Tengström, överläkare på kirurg- och anestesikliniken, och Elin Holmstrand, specialistsjuksköterska inom kirurgi, tog emot årets utvecklingspris vid Skaraborgs Sjukhus, Lidköping. Foto: Bild och Media

Kliniken och dess medarbetare belönas för ERAS, ett evidensbaserat kolorektalt vårdprogram, som medfört färre komplikationer, färre vårddagar och nöjdare patienter. Utvecklingspriset är på 30 000 kronor.

Prisutdelarnas motivering lyder: »Ett strålande exempel på ett långsiktigt förbättringsarbete som utgått från ett personcentrerat, multiprofessionellt och multidisciplinärt angreppssätt. Genom att tillsammans och i upprepade förbättringscykler utveckla evidensbaserade standarder för att minska oönskad variation har vården för den aktuella patientgruppen förbättrats dramatiskt utifrån en mängd olika perspektiv. En nästintill halvering av vårdtiden har uppnåtts samtidigt som komplikationsfrekvensen mer än halverats, allt med samma resurs.«

– Vi är mycket stolta, ja, överväldigade över att ha fått utvecklingspriset. Det fick vi tack vare alla inblandade personalgrupper, säger Elin Holmstrand och Johan Tengström i ett pressmeddelande.