Från vänster Mats Palmér (främsta kliniska insats), Björn Rosengren (ordförande i SvOS) och Bojan Tubic (främsta avhandling). Mehrsa Kherad (främsta avhandling) saknas på bilden. Foto: Privat.

Priset för främsta kliniska insats om 20 000 kr, delades ut tillsammans med läkemedelsföretaget Lilly, och gick till Mats Palmér, osteoporosmottagningen Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Mats Palmér belönades för att han »…genom sitt engagerade kliniska arbete med osteoporos under 30 år har varit både drivande och delaktig till utvecklingen av området, vården av de drabbade och inte minst till utbildning av flera generationers kliniker«.

Priset för främsta avhandling om 20 000 kr delades ut tillsammans med läkemedelsföretaget Amgen och delades mellan Mehrsa Kherad, Lunds universitet och Bojan Tubic, Sahlgrenska akademin, för avhandlingarna »The clinical relevance of vertebral fractures and low back pain in elderly men« respektive »Bone and fat tissue in children and adolescents: studies with focus on osteocalcin«.