Jakob Wikström får pris för sina prekliniska studier

Jakob Wikström, läkare och forskare vid Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet, har fått G.B. Morgagni Young Investigator Award. Priset, som är på 8 000 euro, ges vartannat år till två framstående yngre diabetesforskare i Europa. Jakob Wikström fick ett av prisen 2016 på grund av sina prekliniska studier på insulinproducerande betaceller och brunfett. G.B. Morgagni (1682-1771), ansedd som den moderna anatomins fader, var verksam vid universitet i Padua. Priset i hans namn delas ut sedan 1984 vid universitetet i Padua i syfte att stimulera forskning på diabetes och dess komplikationer.