Hudläkaren Kristina Dahlman Ghozlan och gastroenterologen Perjohan Lindfors är två forskande läkare som får FoU-stöd från Praktikertjänst.

Perjohan Lindfors har i samarbete med en forskargrupp på Sahlgrenska sjukhusets mag-tarmlab skapat en internetbaserad utbildning för IBS-patienter, och ska jämföra den i en randomiserad, kontrollerad studie med patientutbildning i grupp. Hundra patienter med IBS kommer att inkluderas i studien som beräknas vara färdig i juni 2017.

Kristina Dahlman Ghozlan undersöker cellulära händelser i samband med methotrexatbehandling av bullös pemphigoid, en sjukdom som yttrar sig genom utbredda blåsor i huden och en invalidiserande klåda samt en kraftig ansamling av eosinofiler i huden. För att bättre förstå hur sjukdomen uppkommer och varför den läker under behandling med metotrexat, följer forskargruppen bland annat aktivitetsmarkörer för eosinofilen i blodet, huden och blåsorna i en klinisk prospektiv studie på Karolinska universitetssjukhusets hudklinik. Förhoppningen är att kunna bidra med ökad kunskap till framtida behandlingsmetoder.