Göran Landberg och hans forskargrupp får miljoner i stöd från Cancerfonden. Foto: Johan Wingborg

Göran Landberg och hans forskargrupp rekommenderas att få ytterligare 3,5 miljoner under de kommande två åren från samma bidragsgivare. Forskargruppen, som har utvecklat nya diagnostiska metoder i samband med behandlingen av bröstcancer, får nu möjlighet att testa dessa vidare, med målsättning att påbörja kliniska prövningar. 

– Den stora utmaningen är att förstå vad som påverkar förekomsten av cancerstamceller som är den subpopulation av cancerceller som troligtvis orsakar återfall och dottertumörer. Just nu arbetar vi mest med att utveckla en helt ny metod som kan mäta hur canceromgivningen i en patient påverkar elakhetsgraden och risken för återfall, säger Göran Landberg i ett pressmeddelande.

Cancerfonden delar ut sammanlagt 396 miljoner kronor till 480 olika forskningsprojekt vid svenska universitet: 141 miljoner kronor stödjer nya forskningsprojekt, övriga 255 miljoner går till forskningsprojekt som Cancerfonden stött sedan tidigare.