Viveka Björck, narkosläkare, vann studenternas pedagogiska pris. Foto: Olle Dahlbäck

Studenterna på läkarprogrammets termin 8 i Lund ger det pedagogiska priset till Viveka Björck för hennes »… beundransvärda engagemang gentemot oss studenter liksom sin ständigt positiva utstrålning, inställning och välvilja. Hon lyckas sprida intresset av sitt ämne till oss studenter och jobbar för att vi ska få ut så mycket som möjligt under placeringen! Dessutom är hon jävligt cool!«

Studenternas val på »bästa placering« under läkarprogrammets termin 8 föll på Urologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Urologen hade enligt motiveringen tydligast avgränsade inlärningsmål, bredd i de moment som ingick samt undervisning i praktiska moment: »… enda placeringen som gett inläsningstid samt en dugga för att testa kunskapsnivån«, fastslår studenterna.