Sara Gredmark Russ och Emma Niméus – Wallenberg Clinical Fellows 2016.

Båda beviljas anslag genom detta forskarprogram som instiftats för att stimulera svenska läkares kliniska forskning och för att identifiera morgondagens forskningsledare i en klinisk miljö.

Sara Gredmark Russ forskar vid Centrum för infektionsmedicin vid Karolinska Institutet. Hon får anslag för att arbeta vidare med sitt projekt: »Immunologisk aktivitet vid fästingburen encefalit (TBE) – kliniska och experimentella studier för förbättrad diagnostik, behandling och vaccinationsstrategier«.

Emma Niméus är forskae vid Lunds universitet och får anslagen för driva projektet: »Proteogenomic signatures for improved prognosis in recurring breast cancer«.

Forskarprogrammet Wallenberg Clinical Fellows utdelas en gång om året och vänder sig i första hand till yngre läkare. De sökande är disputerade med läkarexamen, verksamma vid kliniker på svenska sjukhus eller inom den svenska primärvården, och har forskaranknytning till svenska universitet.