Mohammad Saadat, lyhörd och engagerad. Foto: Karin Stenvall

Motiveringen till priset lyder: »Med stort engagemang i läkarkandidatens utveckling undervisar Mohammad kliniska moment inom öron-näsa-halsområdet. Tydlig pedagogisk handledning, med kandidaten i fokus, väcker ökat intresse hos dem som lyssnar. Hans lyhördhet visar sig i svårare moment, liksom anatomi, där han naturligt upprepar tidigare givna fakta. Han ger utrymme för fundering och reflexion innan, under och efter utförd övning vilket bidrar till känsla av duglighet och inger mod att utföra momenten senare i karriären.«