Allmnläkarna Klaus Stein, Tiia Toomessoo och Madelene Andersson med var sin utmärkelse. Foto: SFAM

I Värmland gick priset »Bästa allmänmedicinska insats« till Klaus Stein, Vårdcentralen Charlottenberg, för framgångsrikt arbete med att minska förskrivningen av beroendeframkallande smärtläkemedel. Framgångsfaktorer i arbetet med detta komplicerade kliniska område har varit kunskap, struktur och lagarbete.

»Kunskapens ljus« i Värmland tilldelades Tiia Toomessoo, Hagfors vårdcentral, för ett mycket uppskattat handledningsarbete. Hon är som handledare pedagogisk, lugn, tydlig, stöttande och hjälpsam.

I Örebro gick priset »Bästa allmänmedicinska insats« till Madelene Andersson, Lekebergs vårdcentral. Madelenes insatser för allmänmedicinen i länet är svåröverträffad, som kollega, handledare, studierektor, ledamot i SFAM-styrelse och allmänläkarråd. Hon har en stor del i att ST-utbildningen håller så hög klass i länet.

Priserna består av diplom, vandringspris, blommor – och äran.