Maria Simonsson (t h) och Peter Alping – yngre forskare med var sitt Asklepiospris.

Maria Simonsson, Lunds universitet, tilldelades Asklepiospris för  bästa publicerade vetenskapliga artikel 2016. Hon får 15 000 kronor för sin artikel inom bröstcancerforskning: »CYP1A2 – a novel genetic marker for early aromatase inhibitor response in the treatment of breast cancer patients«.

Den prisbelönade artikeln tar fram epidemiologiska och farmakogenetiska data med målsättning att skapa underag för evidensbaserade livsstilsråd att implementera i klinisk praxis för bättre primär och sekundär prevention vid bröstcancer.

Peter Alping, nyligen utexaminerad från läkarutbildningen vid Karolinska institutet i Stockholm, fick sitt Aslepiospris för bästa projektarbete 2016. Han får 10 000 kronor för ett forskningsprojekt vid Institutionen för klinisk neurovetenskap: »Efficacy and safety of rituximab as compared to fingolimod for patients with highly active multiple sclerosis: a cohort study assessing the risk of disease reactivation after previous treatment with natalizumab«.

Forskningen är en fortsättning på ett projektarbete med mål att förbättra förståelsen av de relativt nya läkemedel som används vid behandling av sjukdomen multipel skleros (MS).

Asklepiospriset till yngre forskare delades ut på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm den 7 februari.