Kristin Arthur, Sylf Stockholms ordförande, (t v) och allmänläkaren Fedra Amorim, vinnare av »Guldkornet«. Foto: Valeria Linderell

Priset, som förutom äran omfattar diplom, blommor och ett presentkort på en fin restaurang, går till en specialistläkare som genom sitt handledarskap utmärkt sig för gott ledarskap och utbildning och bidragit till att bekräfta och stärka handledarskapets roll.

Fedra Amorim har fått »Guldkornet« för att hon är »… en fantastisk handledare som besitter kombinationen av en stor medicinsk kompetens och ett brinnande intresse för handledning och utbildningsfrågor«.

I motiveringen till priset heter det vidare: »Hon strävar efter att ge våra patienter det medicinskt bästa omhändertagandet samtidigt som hon verkar för att vi läkare skall ha en sund balans mellan arbetsliv och fritid, något som man ibland kan behöva bli påmind om som utbildningsläkare. Fedra står upp för utbildningens betydelse i vården, inte bara i ord på möten utan också i handling då hon alltid svarar på de frågor som kommer upp utan knussel och är noga med att handledning prioriteras i schemat. Hon har en bra struktur och är noga med att ha en tydlig plan framåt för ST:n vilket är en stor trygghet. Kort sagt är Fedra ett riktigt guldkorn för oss som arbetsplats i allmänhet och mig som adept i synnerhet. Bättre handledare hade jag inte kunnat önska mig!«

»Guldkornet« delades ut av Sylf Stockholms ordförande Kristin Arthur den 16 mars i samband med Stockholms Läkarförenings fullmäktigemöte.