Jan Holmgren, forskaren bakom drickbart koleravaccin får prestigefyllt pris i USA. Foto: Johan Wingborg/Göteborgs universitet.

Jan Holmgren får priset för sina banbrytande bidrag inom forskningen kring orala vacciner och slemhinneimmunologi samt för att ha lett utvecklingen av världens första effektiva drickbara koleravaccin.

Han tar emot priset den 25 april, på Amerikanska vetenskapsakademin i Washington.

Motiveringen till priset beskriver Jan Holmgren som »…en ledare inom global hälsa, som klarlagt de grundläggande mekanismerna för sjukdom och immunitet vid kolera«. Han har banat vägen för att göra vaccinet tillgängligt i länder där kolera orsakar mer än 100 000 dödsfall varje år. 

Utvecklingen av det drickbara vaccinet grundas på Jan Holmgrens forskning under 1970-talet då han i detalj beskrev koleratoxinets struktur och funktion. Han visade även hur tarmens lokala immunförsvar mot kolera fungerar och hur det kan stimuleras genom lokal vaccination. I samarbete med bl a Ann-Mari Svennerholm utvecklade han vaccinet Dukoral under 1980- och 1990-talet.

– Det är ett pris som oftast tilldelats amerikaner, och det är förstås mycket hedrande att uppmärksammas på detta sätt som den andra icke-amerikanen sedan priset instiftades, kommenterar Jan Holmgren i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.