Henrik Zetterberg (t v) tar emot forskningspriset på tio miljoner norska från Olav Thon, grundaren av Olav Thon Foundation. Foto: Katrine Lunke

Prispengarna kommer från norska Olav Thon Foundation som årligen delar ut 50 miljoner norska kronor för framstående forskning och undervisning inom medicin och vetenskap.

Henrik Zetterberg och hans forskargrupp arbetar med projektet »Mikroglia – Möjligt behandlingsmål för Alzheimers sjukdom?«, en studie som kommer att genomföras i djurmodeller. Även ett unikt patientmaterial från en sexårsuppföljning av cirka tusen patienter med Parkinsons respektive Alzheimers sjukdom kommer att användas i studien.

– Stödet från Olav Thon Foundation ger oss möjlighet att undersöka något som aldrig tidigare gjorts, säger Henrik Zetterberg i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Hans team av forskare från Sverige, Norge och Danmark, kommer att titta på hjärnans egna renhållningsceller, mikrogliacellerna, för att undersöka vilken roll dessa spelar i uppkomsten respektive bromsandet av Alzheimers sjukdom. Ingen har tidigare studerat mikrogliacellernas roll i Alzheimers sjukdom, enligt Henrik Zetterberg.

Olaf Thon, 93, var en av Norges rikaste män när han 2013 överförde tillgångar på cirka 25 miljarder norska kronor till Olav Thon Foundation.