Axel Trädgårdh med blommor och diplom strax efter prisutdelningen. Foto: Anna Örtqvist

I  motiveringen till utmärkelsen framhålls bl a att Axel Trädgårdh »… alltid är påläst och gärna delar med sig av sina erfarenheter inom alla områden, och med ett lugn instruerar stressade underläkare i olika praktiska moment, såväl på akuten som på mottagning och på operation«.

Han beskrivs som »… en engagerad handledare som jobbar för att förbättra AT-läkarnas utbildning när det gäller schemaläggning och kliniska placeringar samt för att han alltid tar sig tid för frågor och ger konkreta råd, utan att få en att känna sig i vägen«.