Christer Andersson trodde på långsiktighet och samverkan. Foto: SDF.

Hederspriset, som delas ut årligen, instiftades av Svenska Distriktsläkarföreningen för att uppmärksamma personer som »genom sitt agerande och renommé stärker bilden av svensk primärvård och allmänmedicin«.

Christer Andersson får priset för att han är en »engagerad entreprenör som tror på långsiktighet« och »visar att det går att göra det omöjliga«, enligt motiveringen. Han har startat och utvecklat primärvården i Göteborgs kanske mest utsatta område, »hanterat ett stort flyktingmottagande med oortodoxa metoder som tolkar på öppna mottagningen. … Vårdcentralen har successivt vunnit befolkningens förtroende och ett nybygge vann dessutom ett arkitektpris«.

– Christer Andersson är en sann allmänläkarvän som visat värdet av samverkan och en primärvårdsutveckling utifrån befolkningens behov, säger Ove Andersson, ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen, i ett pressmeddelande.

Christer Andersson mottog sitt pris vid Svenska Distriktsläkarföreningens fullmäktigemöte den 7 april i Stockholm.