Neurologen Ammar Salih och ST-läkaren Hannes Frejd – värda var sin AT-ros. Foto: Laura Kristina Porthén

Ammar Salih uppskattas mycket av AT-läkarna för sin pedagogiska insats inom neurologi. Speciellt gäller det »…förmågan till bedside-undervisning och utveckling av AT-läkarnas undersökningsteknik«. Hans engagemang och intresse sägs smitta av sig »…och motiverar yngre kollegor att själva utveckla sin kliniska färdighet«. Motiveringen till priset nämner dessutom Ammars glada och tillmötesgående attityd som ett stort plus.

Hannes Frejd får årets AT-ros för sin goda förmåga till undervisning och handledning. »Hans engagerade sätt att lära ut uppskattas mycket av AT-läkarna. Att jobba tillsammans med Hannes känns tryggt då han tar sig tiden att lyssna, förklara och ge återkoppling«, skriver AT-läkarna i sin motivering till att välja Hannes. Han beskrivs dessutom som »…pedagogisk, entusiastisk och inspirerande«.