Specialistläkaren Richard Pellrud tog priset som årets kliniska handledare. Foto: Diana Larsson

ST-läkarna skriver som motivering till sitt val: »Richard Pellrud har med stort engagemang, noggrannhet och nytänkandesinne drivit och förändrat ST-utbildningen till det bättre. På jourtid är Richard en stor stöttepelare, har koll även på våra uppgifter, och kommer gärna och hjälper till även utan att man ens ber om hjälp. Han låter ST-läkarna göra många praktiska uppgifter och handleder med stort engagemang och tydlighet. Han ger roliga både kliniska och vetenskapliga tips och anpassar dem i den kliniska vardagen till den nivå som ST-läkaren befinner sig på.

Richard Pellrud beskrevs av ST-läkarna som »ett exempel för oss alla« när han tog emot priset – bland annat ett diplom. Det nyinrättade handledarpriset är en del i insatserna när ANIVA-kliniken i Örebro satsar på förbättrad klinisk utbildning.