Forskarna Sara Hall och Robert Jablonowski får ekonomiskt stöd för sina insatser.

Robert Jablonowski, forskare i Hjärt-MR-gruppen vid institutionen för Klinisk fysiologi i Lund, får anslaget för sitt arbete med att studera hjärtats funktion och struktur hos patienter med diabetes med hjälp av magnetkamerateknik (MR). Risken att drabbas av småkärlssjuka och strukturella förändringar är större vid både typ 1 och typ 2 diabetes. Den nya magnetkameratekniken hoppas kunna avslöja tecken på småkärlssjuka i hjärtat hos denna patientgrupp innan sjukdomen har gått för långt.

Sara Hall, läkare och forskare vid institutionen för Klinisk minnesforskning belönas med forskningsanslaget för mätningar av biomarkörer i blod och ryggmärgsvätska hos patienter med Parkinsons sjukdom. Målet är att kunna ställa diagnos tidigare och att säkra mer information om sjukdomens prognos.

Forskningspengarna delas ut av Stiftelsen Bundy Academy, startad av syskonen Eva och Göran Bundy, som donerat 10 miljoner kr till stöd för medicinsk forskning vid Lunds universitet.