Avhandlingen som Erika Fagman spikade blev till stor hjälp i kliniken. Foto: Agneta Flinck

Hon disputerade den 20 maj 2016 vid institutionen för kliniska vetenskaper på avhandlingen »Aortic valve imaging – Towards new standards in prosthetic valve endocarditisom«. Hennes arbete beskriver en ny metod att undersöka hjärtat med hjälp av avbildningsteknik. Bedömningskommittén framhöll i sin motivering till priset att »Erika Fagman på ett väsentligt sätt bidragit till kunskapsutvecklingen inom bilddiagnostik av endokardit i aortaklaffproteser, ett svårdiagnostiserat sjukdomstillstånd med hög morbiditet och mortalitet.«

En annan styrka hos avhandlingen, enligt bedömarna, är att frågeställningen som den utgår ifrån uppkommit i det dagliga kliniska samarbetet mellan thoraxradiologer, thoraxkirurger, kliniska fysiologer och infektionsläkare. Forskningsrönen kunde därför omedelbart omsättas till klinik, genom att de inkluderas i revideringen av de europeiska riktlinjerna (2015  ESC Guidelines for  the management of infective endocarditis).