Charis Karakosta Papachristou och Robert Holik tog hem priset i hård konkurrens. Foto: Sofie Ernerudh

De båda handledarna vann i hård konkurrens med ett 30-tal nominerade kandidater.

– Alla vi som gått vägen som underläkare, AT och ST vet hur viktigt det är att få handledning av någon mer rutinerad för att bli stärkta i vårt yrke. Jag själv är från Grekland, där har man inte handledare över huvud taget. Jag tycker att det är ett jätteviktigt uppdrag att försöka hjälpa yngre kollegor, säger Charis Karakosta Papachristou i en kommentar på Värmlandslandstingets hemsida.

Årets ST-handledare, Robert Holik, har stor rutin i att vara mentor och tycker det är viktigt att inte låta de handledda bli bara passiva åskådare. Han delar gärna med sig erfarenhet och kunskap genom att ta sig tid till att förklara.

– Man måste vara intresserad av att visa och lära ut, kommenterade han.

Pristagarna fick var sitt diplom som bevis på kollegernas uppskattning.