Christian Welhaven och Måns Gerle, specialister i psykiatri, hedrades med handledarpris av kollegerna. Foto: Eva Amtkil

Motiveringen till Christian Welhavens utmärkelse lyder: »Doktor Welhaven är en engagerad handledare som väldigt aktivt lär ut sina kunskaper till såväl studenter som AT- och ST-läkare. Att lära sig psykiatri kräver en närvarande och engagerad handledare och att bli handledd av Dr Welhaven är som att gå från mörker till ljus. Med ett vetenskapligt förhållningssätt, god patientkontakt och med en stor erfarenhetsbank leder han yngre läkare framåt. På en klinik där handledningen många gånger varit bristande är han ett föredöme och en nödvändighet för yngre läkare.«

Måns Gerles pris kommenteras enligt följande: »I sin handledning lyckas Måns att inspirera till en fördjupad nyfikenhet för såväl den aktuella frågeställningen som för psykiatrin i stort. Han uppvisar professionalism och ett etiskt förhållningssätt och lyfter inte sällan diskussionen till en nivå ovan det enskilda patientfallet. Han är allmänbildad och påläst och ställer ofta motfrågor som inspirerar till reflektion. I sin handledning och sitt arbete som AT- studierektor har han varit drivande i att göra psykiatrin i Malmö till en bättre utbildningsplats.«