Martin Wohlin, belönad med pedagogiskt pris 2017.

Motiveringen till priset framhåller att Martin Wohlin »…har med pedagogiska strategier bidragit till utveckling av den kliniska undervisningen på läkarprogrammet, särskilt inom akutsjukvård – en insats som uppskattas av studenterna«.

Martin Wohlin har också arbetat med »…interprofessionellt lärande samt utvecklat och kvalitetssäkrat studentmedverkan i utbildningen, vilket resulterat i en ASPIRE-certifiering av läkarprogrammet. Martins insatser håller högsta internationella klass och han deltar aktivt i konferenser och internationella nätverk«.