Pristagarna: Eythór Jonsson, Sofia Lundberg, José Rodriguez.

Sofia Lundberg fick utmärkelsen bl a för att hon är pedagogisk och »…ger genomtänkt feedback för att AT-läkaren ska kunna utvecklas på bästa sätt«.

Eythór Jonsson belönas bl a för att han är »… mån om att AT-läkaren ska trivas och få ut så mycket som möjligt av placeringen«.

José Rodriguez prisas för att han är en »…stor inspirationskälla som kliniker via sitt strukturerade arbetssätt och briljanta samtalsmetodik«. Han »…delegerar arbetsuppgifter på ett naturligt och genomtänkt sätt med tydlig utgångspunkt i underläkarens individuella förutsättningar«. Hans konstruktiva återkoppling på utförda arbetsuppgifter uppskattas också.