Peter Lindstedt och Ingrid Ohlsson – glada åt var sin utmärkelse. Foto: Carin Larnert Hansson

Peter Lindstedt hyllas som »Årets allmänläkare i Östergötland« för »…ditt stora engagemang och den energi som du lagt ner på att utbilda blivande allmänläkare och andra yngre kollegor«.

Ingrid Ohlsson har utnämnts till »Årets allmänläkarvän i Östergötland« för »…ditt personliga och engagerade arbete för oss på vår väg till specialister i allmänmedicin.”

Distriktsläkarföreningen i Östergötland delar ut dessa priser varje år till personer som engagerat sig extra mycket i och gjort utomordentliga ansträngningar för allmänläkarespecialiteten i regionen.