Peter Hallgren – utmärkt stöd i kliniken.

Han prisas »…för sin förmåga att göra det intrikata samspelet mellan olika hormoner och körtlar mer lättbegripligt; för sitt idoga arbete och samverkan med primärvården kring endokrina folksjukdomar i allmänhet och diabetes i synnerhet…« Bidragande till utmärkelsen var även hans kliniskt kunniga, vänliga och tillmötesgående sätt i diskussioner kring kluriga fall, uppger de som nominerat honom.