Gustaf Edgren – första läkaren i Sveriges unga akademi. Foto: Åsa Petré

Han är därmed den första kliniska forskaren bland ledamöterna i den oberoende, självständiga och tvärvetenskapliga plattform som har till uppgift bland annat att stärka unga forskares röst i den forskningspolitiska debatten, och verka för att föra ut forskning till unga.

Sveriges unga akademi bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har idag 33 ledamöter. I akademin möts ett urval av de främsta unga forskarna över lärosätes- och disciplingränser – och nu är alltså deras grupp kompletterad med en kliniskt forskande doktor.