Helena Grafström – vardagsförgyllande handledare. Foto: Charlotte Kjellgren

Hon får priset för att hon genom sitt arbete »… förgyllt vardagen för våra medlemmar och utmärkt sig som handledare«. Helena Grafström mottog utmärkelsen på medlemskvällen Läkare i Världen den 1 juni. I motiveringen betonas att hon får priset för »… sitt outtröttliga engagemang, sin öppna attityd och viljan att optimera undervisningen för AT-läkare«.  

»Undervisningen genomsyras av feed-back, såväl från handledare som från oss, vilket ibland varit bristfälligt hos andra handledare«, skriver AT-läkarna. »Man känner att man har möjlighet att påverka undervisningen och Helena är mån om att vi som AT-läkare får vara med och forma utbildningsmomenten.«

Sylf Hallands årliga handledarpris delas ut till en specialist eller erfaren ST-läkare i Region Halland som genom sitt handledarskap förgyllt de yngre läkarnas vardag och utmärkt sig som handledare.