Tre av fyra mottagare av årets handledarpris i Dalarna: (fr v) Gunnar Svärd, Hanna Tingård och Anna Hjort-Berggren. (Piotr Potapinski saknas på bild.) Foto: Daniel Ströberg

Utmärkelserna delades ut under vårens AT-middag i Dalarna, och kollegernas motivering till nomineringarna var följande:

Anna Hjort-Berggren: »En kunnig, metodisk och utbildningsintresserad handledare med förmågan att se och inkludera AT-läkaren i alla moment. Hon sprider en trygghet genom att alltid ta sig tid att lyssna på frågor och vara öppen och hjälpsam.«

Piotr Potapinski: »En handledare som alltid tar sig tid att hjälpa, och gör det effektivt med humor och glädje. Värnar om AT-läkarna och efterfrågar kontinuerligt feedback och förbättringsområden.«

Gunnar Svärd: »En utbildningsintresserad handledare med stort engagemang för både AT-läkare och läkarassistenter. På vårdcentralen sprider han en trygghet där det alltid går bra att knacka på och be om råd.«

Hanna Tingård: »En engagerad, kunnig och driven handledare som sprider god stämning och lärandemiljö kring sig. Därtill en utomordentlig studierektor som alltid har AT-läkarens bästa för ögonen.«