Anders Bjartellska leda internationell toppforskning inom urologi. Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Anders Bjartell är professor vid institutionen för translationell medicin, Lunds universitet och överläkare vid urologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus, Malmö. Han har nu fått uppdraget att leda forskningsavdelningen inom European Association of Urology, EAU, en non-profit organisation som ger medicinska professioner inom urologi stöd i form av vetenskap, utbildning och medvetandeskapande initiativ.

EAU, med 16 000 professionellt yrkesverksamma medlemmar i Europa och hela världen, har sedan starten 1972 utvecklats till en av världens mest framgångsrika och respekterade organisationer inom urologi.

Anders Bjartell har arbetat i EAU under flera år. Han leder också svenska studier om läkemedel inom kastrations-resistent prostatacancer.