Katarina Lindgren – ST-läkarnas favorit 2017. Foto: Maja Ångman

Belöningen är diplom, blommor och ett presentkort på 5 000 kronor. Utmärkelsen delades ut den 29 maj på IVA i Sunderbyn.

»Katarina är alltid entusiasmerande och engagerad i vår utveckling som läkare«, skriver ST-läkarna vid hennes klinik som nominerat henne till priset. »I den kliniska vardagen gör hon oss delaktiga, stöttar och lotsar oss genom det medicinska arbetet och får oss även att bli bättre på kommunikation, empati och ledarskap. Färdigheter som är svåra att utveckla utan god handledning och trygghet.«

Katarina Lindgren har som studierektor »…strukturerat upp ST-utbildningen för att vi ska ha en god introduktion och tydliga mål. Hon är kunnig, tar sig alltid tid att svara på frågor och pekar oss i rätt riktning när hon inte vet själv. Katarina är en god förebild i stort och smått«, framhåller ST-läkarna.