Christina Carlander (överst t v), Göran Bratt, Maria Röhl och Björn Nordberg (nederst t h).

Göran Bratt, MD, överläkare, Venhälsan, Södersjukhuset, Stockholm, har tilldelats 75 000 kr för projektet »Comorbiditet bland välbehandlade HIV-positiva, 5-årsutveckling«.

Björn Nordberg, doktorand vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Global Hälsa (IHCAR), Karolinska institutet, Stockholm, har tilldelats 150 000 kr för projektet »The effect of weekly text-messaging to improve retention in PMTCT for pregnant HIV-infected women«.

Christina Carlander, överläkare, Karolinska institutet, Stockholm, och Centrallasarettet, Västerås, har tilldelats 150 000 kr för projektet »Outcome after treatment of cervical neoplasia among women living with HIV«.

Maria Röhl, student, MD PhD, Institutionen för medicin/Infektionskliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, har tilldelats 150 000 kr för projektet »Hormonal contraceptive use affects HIV susceptibility: mechanisms and prophylactic interventions«.