Mårten Unnerbäck – bästa handledaren. Foto: Privat

Studenternas motivering till valet lyder:

»Med engagemang och tålamod har Mårten Unnerbäck undervisat oss studenter på bästa möjliga vis. Mårten ser oss studenter och gör sig mån om att vi ska få en förståelse för vad vi lär. På ett roligt sätt fångar han vårt intresse och hjälper oss att se helheten.«