Erik Stenberg skrev bästa avhandlingen i kirurgi. Foto: Maria Elisson/Örebro universitet

Det är Svensk kirurgisk förening som belönar honom med utmärkelsen under årets »Kirurgivecka«.

Avhandlingen analyserar hur man på flera sätt kan förbättra patientsäkerheten i samband med operationer för övervikt. Bland annat beskrivs hur en ny metod halverar risken för att drabbas av tarmvred efter gastrokirurgi, vilket är en känd och allvarlig komplikation följande ingreppet.

– Tarmvred är väldigt allvarligt och kan få dödlig utgång. Att vi kunde visa att det går att halvera risken är det viktigaste resultatet i avhandlingen, säger Erik Stenberg i ett pressmeddelande från Örebro universitet.