Marcus Lind – uppslagsrik forskare inom diabetologi. Foto: Anette Juhlin

Han belönas »för banbrytande kliniska prövningar inom typ 1- och typ 2-diabetes i syfte att förbättra behandlingarna för dessa sjukdomar«.

Marcus Lind har genomfört nationella och internationella epidemiologiska studier i världsklass som ökar kunskapen om hur typ 1- och typ 2-diabetes bör behandlas för att minska risken för organskador och uppnå normal livslängd för de som har sjukdomarna. Hans forskning har även bidragit till utvecklingen av så kallad kontinuerlig blodsocker-mätning, en undersökningsmetod som genomförs med hjälp av subkutan sensor. Många patienter med typ 1-diabetes använder i dag metoden vid behandlingen av sin sjukdom. Vidare var Marcus Lind en av de första som studerade effekter på hjärtsvikt vid typ 1-diabetes i populationsbaserade studier.

– Jag känner mig mycket hedrad att få ta emot detta fina pris, säger Marcus Lind i ett pressmeddelande. Jag känner mig oerhört stimulerad för framtida forskningsprojekt.

Priset på 150 000 kronor kommer att delas ut vid Läkaresällskapets årshögtid den 14 november 2017.