Jan Lexell – hedersdoktor. Foto: Kennet Ruona

Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, med medicinskt ansvar för rehabilitering av personer med neurologiska sjukdomar, har utsetts till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet. Han är uppvuxen i Luleå har under en lång tid samarbetat med forskare vid Luleå tekniska universitet, främst inom rehabiliteringsområdet, och har därmed verkat för att stärka banden mellan universitetet och hälso- och sjukvården i Norrbotten. Jan Lexell är också ordförande i Svenska parasportförbundets medicinska kommitté samt chefsläkare i Sveriges paralympiska kommitté.