Eva Angenete belönad med Sveriges kirurgers finaste pris. Foto: Jakob Hedberg

Hon tog emot priset i augusti i samband med Kirurgveckan i Jönköping, och säger i ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin:

– Det är en stor ära för mig och för min forskargrupp att jag har tilldelats detta pris. Det hjälper oss att fortsätta forskningen med fokus på att förbättra behandlingen för patienter med tjock- och ändtarmscancer och analcancer.

I priset ingår, förutom äran, en prissumma på 250 000 kr till vinnarens huvudman eller universitet. Enligt pristagaren kommer pengarna att användas till att starta upp två nya studier, en studie om icke-kirurgisk behandling vid ändtarmscancer och en studie om betydelsen av sociala medier vid en tjock- och ändtarmscancerdiagnos.

Svensk Kirurgisk förenings stora forskarstipendium är föreningens finaste pris och delas varje år ut av en kommitté som erhållit nomineringar från alla Sveriges universitet.