Stamcellsforskaren Jonas Frisén får Fernströmstiftelsens stora nordiska pris 2017. Foto: Gustav Mårtensson

Han och forskargruppen har bland annat visat att nervcellsbindningen hos människor skiljer sig väsentligt från den hos andra däggdjur, och att hjärtmuskelceller byts ut i den vuxna kroppen, om än i långsam takt.

– Det var tidigare okänt om vi har samma hjärtmuskelceller hela livet eller inte, berättar Jonas Frisén i ett pressmeddelande från Lunds universitet.

Fernströmstiftelsens stora nordiska pris är på en miljon kronor och delas ut på Forskningens dag i Lund den 8 november.