Fredrik Bäckhed och Annika Rosengren får miljoner för att driva sina forskningsprojekt. Foto: Johan Wingborg

Fredrik Bäckhed tilldelas 8 000 000 kronor för att studera tarmfloran i relation till arbetsrelaterad stress hos kvinnor och män i åldern 50–64 år. Studien kombineras med djurförsök. Projektet förväntas leda till nya metoder för bedömning och behandling av hjärt- kärlsjukdom genom analys och förändring av tarmfloran.

Annika Rosengren 11 000 000 kronor för att studera effekten av exponering av arbetsstress tidigare i yrkeslivet, utbildning, inkomst och andra sociala faktorer hos 30 000 personer mellan 50 och 64 år. Data hämtas från hjärt-kärlsjukdomsstudien Swedish cardio pulmonary bioimage study, SCAPIS. Projektet förväntas generera kunskap som gör att man bättre kan förebygga utvecklingen av hjärt- kärlrelaterade riskfaktorer och tidig åderförkalkning i arbetsför ålder.

Ytterligare fyra forskningsprojekt tilldelas mångmiljonbelopp i AFA Försäkrings satsning.