Petter Malmborg – ST-läkarnas favorit.


Det är ST-läkarna på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset som röstat fram Petter Malmborg till årets kliniska handledare. De motiverar sitt val med att Petter Malmborg är en fontän av kunskap som alltid har betydande forskning att referera till och med ro tar sig tid att svara på båda dumma och smarta frågor. Alltid hjälpsam, tillgänglig och entusiastisk i att lära ut.