Nina Rehnqvist får hedersutmärkelse.

Nina Rehnqvist, adjungerad professor i kardiologi vid Karolinska institutet, tidigare läkare, forskningsledare, överdirektör i Socialstyrelsen samt ordförande för SBU, har fått Stiftelsen Forska!Sveriges hedersutmärkelse 2017. Hon fick priset »…för sitt livslånga engagemang för medicinsk forskning och för utvecklingen av en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård«. Nina Rehnqvist är bland annat en av Forska!Sveriges grundare.