Bengt Linderoth – effektiv smärtlindrare.

Han får priset på 10 000 kr för ett mångårigt vetenskapligt och kliniskt arbete med ryggmärgsstimulering till stor nytta och glädje för patienter med »behandlingsrefraktär smärta«, ett tillstånd som i många fall kan behandlas effektivt med »neuromodulation«, framför allt elektrisk stimulering.