Christian Sturesson tog emot LMK-stiftelsens pris av Mef Nilbert, professor onkologi och ledamot i stiftelsen. Foto: Kennet Ruona

Christian Sturesson är en av de första i Sverige som satsar på »prehabilitering«, d v s behandling före operation. Majoriteten av hans patienter har tarmcancer som spridit sig till levern och de är ofta försvagade av den cellgiftsbehandling som de får före leverkirurgin. Det belönade forskningsprojekt går ut på att patienterna bland annat får fysisk träning under ledning av sjukgymnaster innan det är dags för operation.

– Vi måste se hela människan, bredda vår insats och inte bara den del där vi som läkare själva är involverade, säger Christian Sturesson i ett pressmeddelande.

Han har även bidragit till att minska dödligheten i samband med levercanceroperationer genom att utveckla ett nytt instrument för att mäta leverfunktionen i samband med ingreppet.

LMK-stiftelsen initierades av Mikael Karlsson, entreprenör och medgrundare av Axis. Stiftelsen stödjer innovativ och gränsöverskridande vetenskaplig forskning inom en rad områden, främst vid Lunds universitet.