Irina Dragancea – studenternas val. Foto: Roger Lundholm, Skånes universitetssjukhus

Irina Dragancea, specialistläkare vid sektion neurologi på Skånes universitetssjukhus i Lund, har av läkarstudenterna på termin 7 i Lund utsetts till »bästa kliniska handledare« vårterminen 2017. Studenterna utsåg samtidigt sektion infektionssjukdomar till »bästa kliniska placering« på samma termin.