Stig Wall – utnämnd till chef för SIGHT.

Han ska som ordförande leda det internationella vetenskapliga rådet i arbetet att främja tvärvetenskapliga forskningssamarbeten i Sverige och internationellt. Målsättningen är att forkningsresultaten ska tjäna som policyunderlag till stöd för en transformativ utveckling inom global hälsa.

– Trots att blickarna i allt fler länder tycks vända sig inåt präglas världen fortfarande av stora gemensamma utmaningar som kräver både fokus och mod för att kunna tacklas framgångsrikt, säger Stig Wall i ett pressmeddelande från Umeå universitet.

Enligt honom är det ur ett globalt hälsoperspektiv allt svårare att skilja på lokala och internationella frågor.

– Oavsett om det gäller klimatförändringars negativa påverkan på hälsa, antibiotikaresistens eller ökad förekomst av diabetes, så påverkar situationen i ett land i allt större utsträckning människor i andra länder, fattiga som rika, tillägger Stig Wall.

SIGHT är knutet till KVA och startades i januari 2017 med stöd från bland annat Bill & Melinda Gates Foundation-