Aleris Specialistvård Bollnäs – bäst i strokevård i Sverige.

Aleris Specialistvård Bollnäs har de senaste två åren varit bland de fem bästa strokeenheterna i landet. I konkurrens med 81 andra enheter rankas enheten nu högst.

I sin bedömning av kvaliteten på strokevården mäter Riksstroke ett flertal parametrar, bland annat tid till behandling, arten av den vård som patienten fått, uppföljning samt hur många patienter som vårdats på enheten. Att snabbt få behandling är avgörande för strokepatienter och Aleris i Bollnäs har arbetat metodiskt för att minska tid till behandling. I Bollnäs är ledtiderna (från dörr till nål) för ett så kallat rädda hjärnan-larm 20 minuter i medeltid, att jämföra med det nationella målet som är 40 minuter.

På bilden från överlämnandet av priset till Aleris Specialistvård Bollnäs syns fr v Hannele Hjelm från kvalitetsregistret Riksstroke, Magnus Lundin, enhetschef Aleris Specialistvård Bollnäs, Linda Regnander, strokesjuksköterska Aleris Specialistvård Bollnäs, Lena Parhans, sjuksköterska Aleris Specialistvård Bollnäs, Kristina Uppman, sjuksköterska Aleris Specialistvård Bollnäs samt Bo Norrving, registerhållare från kvalitetsregistet Riksstroke. Foto: Maria Háls Berglund, Riksstroke.