Gunhild Waldemar belönad med Nordiska medicinpriset.

Hon utses till pristagare för sina kliniska studier rörande funktionell avbildning av hjärnan vid normalt åldrande och vid demenssjukdomar samt för sitt pionjärarbete med att skapa bästa möjliga vård för patienter med demenssjukdomar. Styrelsen för Nordiska medicinpriset motiverar valet av Gunhild Waldemar med att hennes forskning »… skapat en omfattande och viktig vetenskaplig bas rörande demenssjukdomars förekomst, orsaker och behandlingsmöjligheter. Nordiska Medicinpriset, med prissumma på totalt en miljon kronor, delas ut i Stockholm den 1 februari 2018.