Marcus Lind – belönad med Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris. Foto: Lasse Skog

Enligt motiveringen till utmärkelsen har »…Marcus Lindh utfört nationella och internationella epidemiologiska studier i världsklass för att öka förståelsen för prognosen vid diabetes typ 1 och typ 2, och hur sjukdomarna bör behandlas för att minska risken för organskador och uppnå normal livslängd«.

– Det känns mycket hedrande och roligt att ta emot priset… en stor uppmuntran för mig och mitt forskningsteam, säger Marcus Lind i ett pressmeddelande från Svenska Läkaresällskapet.

I sitt kliniska arbete som överläkare i diabetologi fokuserar Marcus Lind på behandling av typ 1 diabetes, särskilt på svårbehandlade patienter, eftersom dessa löper störst risk att drabbas av följdsjukdomar till diabetes.

– Vi arbetar alltmer med diabetesrelaterad teknik där vi även kan följa blodsockervärden från patientens vardag genom överföring via Internet. Det ger möjlighet att öka motivationen men även att ge bättre behandlingsråd och jag tycker mig se alltmer positiva resultat från detta, berättar Marcus Lind.