Alla är värda sitt pris på enheten för asyl- och migranthälsa i Söderhamn.

Asyl och migranthälsan i Söderhamn har på ett utomordentligt sätt mött utmaningen som tillströmningen av asylsökande i Gävleborgs län inneburit, framhåller motiveringen till utmärkelsen. Situationen har medfört »utökade och delvis nya arbetsuppgifter vad gäller hälsoundersökning, screening för vissa smittsamma sjukdomar och inte minst introduktion till vårt svenska hälso-och-sjukvårdsystem«, enligt ett pressmeddelande. »Att ha en särskild mottagning för denna uppgift inom en region är inte självklart i alla delar av vårt land«, heter det också.

»Samarbetet med övriga enheter som infektions-, barnkliniken och primärvården har fungerat mycket bra. Sjukvården och regionen som helhet bedöms ha haft stor nytta av enhetens gedigna kunskaper och arbete för att förebygga framtida infektionssjuklighet och smitta…«.

Gävle infektionsläkarförenings pris på 15 000 kr delas ut årligen till person eller enhet som med sin gärning gjort avgörande insatser inom området infektionssjukdomar.

På gruppbilden syns, fr v: Ewa Onelius, distriktssköterska, Maria Spansk McGrail, kurator, Agneta Löfstrand, adm ass, Malin Willerius, adm ass, Anneli Svensson, distriktssköterska, Margareta Rolfhamre, vårdenhetschef, familjeläkare, Martina Sahlin, kurator, Ann-Christin Vedin, sjuksköterska, Inger Henriksson, sjuksköterska, Göran Westerlund, familjeläkare, Per Baumeister, distriktssköterska, Marie Jifjäll, sjuksköterska, Charlotta Näslund, undersköterska, Marie-Louise Lif, medicinsk sekreterare.