Andreas Mårtensson – hedrad med SIGHT Award.

Andreas Mårtensson får priset för sitt pionjärarbete som har lett till en radikal minskning av malariaförekomsten i Zanzibar.

– Att utses till första pristagare är enormt inspirerande, säger pristagaren i ett pressmeddelande. Samtidigt ser jag priset som en utmärkelse för det samlade arbete som utförs för att bekämpa malaria, och att om möjligt på sikt utrota malaria i Zanzibar där jag och mina kollegor verkat i över tio år. För mig är eventuell framgång i Zanzibar av avgörande betydelse, lyckas vi där så skapar vi förutsättningar att utrota malaria i många andra länder också.

Priset på 100 000 kr som delas ut av SIGHT (Swedish Institute For Global Health Transformation) är instiftat med stöd av Familjen Einhorns Stiftelse för att stödja och inspirera yngre forskare inom global hälsa.